Блог адресований всім тим, хто цікавиться розвитком регіональної історії. В ньому висвітлюються матеріали районних історико - краєзнавчих конференцій та фрагменти кращих учнівських досліджень.

середу, 18 травня 2016 р.

Хмелівська ЗШ І-ІІІ ст.

Духовний осередок села Хмельового


                        Роботу виконала:   
                                                         Каракай Анастасія  Олександрівна                                                                                                                
                                                        учениця 10-го класу
 Хмелівської ЗШ І-ІІІст.
                                                      

                                     Вчитель історії:
Присяжнюк Катерина Валеріївна


Вступ
Останнім часом, у зв’язку з відродженням національної державності, духовності та культури, вивчення церковної історії помітно активізувалось. Проте досі не створено комплексної праці, присвяченої розвитку церковно-краєзнавчих студій в Україні й, зокрема, на Кіровоградщині. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю узагальнити і актуалізувати нагромаджений у цій царині досвід, повернути до наукового обігу доробок кількох поколінь фахівців і аматорів церковної старовини.
Актуальність роботи зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства помітно зростає інтерес до історичного минулого, що безпосередньо пов’язано з піднесенням національної самосвідомості, пошуком людиною і спільнотою власної ідентичності. Особливого значення у цьому контексті набуває історичне краєзнавство, яке, за висловом голови Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців академіка П. Тронька, є «дієвим способом глибокого пізнання й всебічного дослідження та вивчення рідного краю». Історична регіоналістика дозволяє «на основі нових архівних документів з позицій історичної правди й об’єктивності заповнити чимало «білих плям», відкрити невідомі досі події й факти, повернути із забуття прізвища реабілітованих діячів, які були викреслені з народної пам’яті».
Мета роботи полягає у тому, щоб показати громадськості історично значиме, архітектурно витончене, туристично привабливе, духовно збагачене, коротко кажучи,─ релігійне серце села Хмельового.
Для досягнення поставленої мети необхідно розвязати такі завдання:
·                   проаналізувати стан розробки теми у вітчизняній історіографії;
·                   визначити рівень репрезентативності комплексу джерел, в яких відображено розвиток церковно-історичного краєзнавства на Кіровоградщині;
·                   висвітлити історію створення та діяльність Свято-Миколаївського храму села Хмельового;
Методи дослідження ґрунтуються на принципах науковості, історизму та об’єктивності. Були використані, зокрема, загальнонаукові (логічний та метод класифікації або систематизації), історичні (хронологічний,  порівняльно-історичний, анкетно-біографічний) методи дослідження.
Новизна роботи визначається передусім постановкою проблеми, яка досі не була обєктом спеціального дослідження. На підставі широкого кола джерел, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, автором здійснено спробу комплексного аналізу розвитку церковно-історичного краєзнавства Хмельового.
Об’єктом даного дослідження стала унікальна культурна,  історична пам’ятка архітектури Хмельового.
Предметом наукового пошуку стала діяльність місцевого церковно-краєзнавчого осередку церковної історії.
Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що його теоретичні висновки та фактичний матеріал можуть бути використані при розробці виховних годин з історії рідного краю, історіографії, історії Православної Церкви в Україні. Крім того, в роботі визначено перспективи подальшого вивчення проблем церковно-історичного краєзнавства на Кіровоградщині й в Україні в цілому. Матеріали роботи стануть також у пригоді музейним працівникам у процесі атрибуції колекцій церковних старожитностей.
Історіографія
Дослідження створення та діяльності церков на території Маловисківщини недостатньо відображене в публічних джерелах, а тому маємо скупий обсяг літератури про вказаний обєкт дослідження.
Зокрема при вивченні об’єктів релігійного культу читаємо в роботах місцевих краєзнавців О. Голованової та З. Шевченко [10].2 коментарі:

  1. Вражаюча і драматична історія храму та людей. Автор та керівник зробили грунтовне дослідження. Сподіватимемося, що надалі нові покоління будуть берегти і шанувати свою минувшину, не руйнувати, а будувати. Успіхів!

    ВідповістиВидалити
  2. Шановні колеги! Залиште, будь ласка, коментарі про роботу Малої Юлії ( Мануйлівський НВК). Дуже цікавить Ваша думка!!

    ВідповістиВидалити